Nieuws

GROOT ONDERHOUD RONDOM HET MAARTENSGAT

De Gemeente Dordrecht is bezig om de laatste hand te leggen aan de werkzaamheden aan de kademuren. Dit betekend dat de bomen nog moeten worden teruggeplaatst en de verlichting weer werkend gemaakt moet worden.

De Mazelaarsbrug heeft schade opgelopen door de werkzaamheden en is op dit moment voor herstel/onderhoud verwijderd.

Voor de actuele situatie:

https://cms.dordrecht.nl/geldersekade